Pochod se skřítkem za klokanem | 8. května

Proč se skřítkem za klokanem?

Denní stacionář Klokan poskytuje služby lidem se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, umožňuje jim v maximální možné míře vést a rozvíjet běžný způsob života, zejména realizovat své potřeby, rozvíjet svůj potenciál, získávat nové dovednosti a smysluplným způsobem trávit volný čas.

V souladu hlavně s posledním jmenovaným, byla v roce 2022 navázána spolupráce Denního stacionáře Klokan o.p.s. s KČT, odbočkou Hořice, mládežnickým oddílem Turisťáček pod vedením Mgr. Tomáše Sůvy. Teprve o rok později se konal 1. ročník turistického pochodu, který měl start i cíl v denním stacionáři. Prvního ročníku pochodu se zúčastnilo necelých 300 účastníků.

Výtěžek ze vstupného a dobrovolných příspěvků byl využit na psychorehabilitační pobyt klientů Denního stacionáře v Orlických horách.

Vysoký počet účastníků pochodu nás motivoval k zopakování akce. Výtěžek z letošního ročníku bude určen k zajištění materiálně technického standardu a zázemí klientů a pracovníků odlehčovací služby a denního stacionáře pro seniory, které vzniknou rekonstrukcí Hirschovy vily v Karlově ulici v Hořicích. Za tímto účelem byla také zahájena dne 21. 10. 2023 veřejná sbírka, na základě osvědčení Královéhradeckého kraje, odboru majetkosprávního a krajského živnostenského úřadu, ze dne 1.11.2023, číslo jednací: KUKHK/28438/MSZ/2023-4. Více informací ohledně veřejné sbírky naleznete na https://www.klubklokanek.eu/Verejna-sbirka/.

Letošní ročník dosáhne oproti loňskému roku několika změn, které jak doufáme, jej odliší od tradičních turistických pochodů.

Co se změní?

  • První změnou je cíl pochodu, a tím se stane areál Zahrada v nedalekých Liboncích. Areál Zahrada disponuje zázemím, které je pro akce tohoto formátu mnohem více uzpůsoben. Je zde zázemí pro občerstvení, podium a velký prostor kam se všichni účastníci pohodlně vejdou.
  • Druhou změnou je prezentace volnočasových aktivit pro děti i dospělé na Hořicku, i v blízkém okolí. Cílem této prezentace je podpořit tyto aktivity a dostat je do povědomí veřejnosti. Rádi bychom, aby se každý rok této akce zúčastnilo více zástupců z řad poskytovatelů volnočasových aktivit. Naším cílem je umožnit lidem z Hořic a blízkého okolí kvalitně trávit volný čas bez ohledu na věk či jiné omezení.
  • Samokontrola již nebude probíhat razítkováním, ale načtením QR kódu na vyznačeném místě. K tomuto kroku jsme přistoupili s ohledem na rozvoj moderních technologii – i my chceme být „cool“.

Co zůstává?

  • Pro velký úspěch jsme zachovali dětskou trasu o délce 6 Km. Tato trasa bude opět tematicky souviset s klokanem. Po cestě naleznete stanoviště s úkoly a drobnými odměnami po jejich splnění. Stanoviště nám opět pomohli vytvořit studenti Zemědělské akademie a Gymnázia Hořice.
  • Druhá krátká strana o délce 7 Km je pro milovníky Pána prstenu nazvaná „Dvě věže“ a nabízí možnost navštívit zdarma dominanty Hořic: Masarykovu věže samostatnosti a rozhlednu na Hořickém chlumu.
  • Občerstvení na místě i cestou. I letos můžete využít stravovacích zařízení po cestě nebo si do batůžku zabalit svačinu. Osobně ale doporučujeme počkat si do cíle a využít občerstvení na v Areálu zahrada.
  • Odznak a turistická vizitka. I tento ročník si budete moci zakoupit do svého deníku turistickou vizitku. Letos s fotkami z loňského ročníku pochodu. Na startu také obdržíte odznak s logy pochodu.

Dobrá zábava pro jednotlivce, skupiny, přátelé a rodiny. Jak jinak si užít sváteční den než s rodinou či přáteli. A kde jinde potkat nové, stejně naladěné osobnosti? Přece po trase!

Tak přijďte, těšíme se na Vás!

Program akce Se skřítkem za klokanem 2:

8:00 – 12:00     Registrace účastníku pochodu v Denním stacionáři Klokan o.p.s. (vstup z ulice

Štítného). Zde je možnost zakoupit turistickou vizitku a vyzvednout si odznak.

Registrační poplatek je 50 Kč. Snížené vstupní pro děti a osoby OZP je 30 Kč.

9:00 – 16:00     Program v areálu Zahrada. Jak je již výše uvedeno, zde bude probíhat prezentace

volnočasových aktivit pro děti i dospělé. Zájemci si jednotlivé aktivity budou moci vyzkoušet.

18:00                Uzavření areálu zahrada. Je nám líto, ale pokud nám nechcete pomoci s úklidem,

budeme se muset rozloučit…

Bližší informace o trasách na zde

Ostatní akce v Areálu Zahrada