ORIENTAČNÍ PRAVIDLA PRO PRONÁJEM AREÁLU ZAHRADA A DALŠÍHO VYBAVENÍ.  AREÁL PRO NEJRŮZNĚJŠÍ AKCE A AKTIVITY LZE VYUŽÍVAT ZPRAVIDLA VE ČTYŘECH ZÁKLADNÍCH VARIANTÁCH.

VARIANTA 1

JEDINEČNÉ MOŽNOSTI PRONÁJMU AREÁLU PRO LETNÍ SOUKROMOU AKCI

 • Pronájem celého areálu o rozloze cca 13 000 m2 (cca jako dvě fotbalová hřiště), poskytujícího plně uzpůsobený prostor pro realizaci společenské akce + parkování. V ceně je zahrnuto:
 • zastřešené sezení 15×6 m (pod přístřeškem 18 ks zahradních setů, každý pro 6 osob)
 • zastřešené pódium 6×4 m
 • pronájem mobilního stánku 6 x 6 m u pódia (zahrnuje 3x lednice, 1x dvoukohout na pivo, 1x dvoukohout na limo, 1x Jäger mašina)
 • plně vybavený sanitární kontejner (3x WC ženy, 2x WC + 3x pisoár muži a umyvadla)
 • v blízkosti přístřešku je dalších 26 kusů zahradních setů a další mobilní přístřešek 4 x 4 m s možností zábavného koutku či pro prodejní a jiné využití
 • náklady na servis sanitárního kontejneru a na energie jsou účtovány samostatně dle ceníku
 • variantu 1 lze kombinovat s níže uvedenou variantou 2.


VARIANTA 2 

SOUKROMÁ AKCE V PLNĚ VYBAVENÉM PÁRTY STANU S BOČNICEMI A MOŽNOSTÍ AKCE V ZIMNÍM ČI JINAK NEHOSTINNÉM OBDOBÍ

 • Párty stan o velikosti 15×10 m. V ceně je zahrnuto:
 • plně vybavený mobilní stáneka 21 setů pro sezení, každý pro 6 osob
 • výše uvedený a plně vybavený sanitární kontejner (3x WC ženy, 2x WC + 3x pisoár muži a umyvadla)
 • libovolná kapacita pro parkování
 • náklady na servis sanitárního kontejneru a na energie jsou stejně jako u varianty 1 účtovány samostatně dle ceníku
 • variantu 2 lze kombinovat s variantou 1.


VARIANTA 3

SPECIÁLNÍ NABÍDKA PRO INICIÁTORY A ORGANIZÁTORY TRADIČNĚ SE OPAKUJÍCÍCH VEŘEJNÝCH AKCÍ SE VSTUPNÝM:

 • k dispozici jsou kompletní možnosti výše uvedených variant 1 a 2. Uvedený inventář lze využít v plném rozsahu, či je libovolně kombinovat
 • samotné zahradní sety disponují v součtu 390 místy k sezení, z toho 234 s jejich zastřešením. Areál dále disponuje řadou nejrůznějších přírodních zákoutí vybavených estetickými zahradními prvky poskytující dalších 126 míst k sezení. Celkově je tedy k dispozici stabilní kapacita 516 míst k sezení. Tuto stálou kapacitu lze dle potřeb typu akce upravovat. Podle velikosti akce pak navýšit dalším mobilním inventářem na takřka libovolnou kapacitu.
 • pro akci uvedeného typu je jeho pořadateli navíc k dispozici mobilní pokladna o rozměru 4×4 m.


VARIANTA 4

SPECIÁLNÍ NABÍDKA PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE A SPOLKY, ORGANIZACE S AKTIVITAMI PRO DĚTI:

 • Pro uzavřené aktivity základních škol, táborů, či jiných obdobných spolků, je rovněž k dispozici celá plocha areálu, včetně uvedených přístřešků, zahradních setů k sezení, sanitárního kontejneru a tří ohnišť pro opékání, včetně vidliček určených k opékání
 • za zvýhodněných podmínek je areál k dispozici i pro pravidelně se opakující akce pro širokou veřejnost, které jsou zařazeny do oficiálního programu Areálu Zahrada (typově jako Dýňobraní pořádané DDM Hořice či turistický pochod Se skřítkem za klokanem pořádaný denním stacionářem Klokan ve spolupráci s Turisťáčkem Hořice)
 • V případě zájmu o využití dalšího vybavení nad rámec uvedených položek se jeho zapůjčení řídí samostatným ceníkem.

PRONÁJEM DALŠÍHO ZÁZEMÍ, VYBAVENÍ A ZÁBAVNÍHO MATERÁLU. K DIPOZICI JSOU ZEJMÉNA TYTO MOŽNOSTI: 

 • Pronájem mobilní buňky na přespání či jiné soukromé využití. K dispozici jsou čtyři mobilní buňky
 • V areálu je k dispozici celkem 6 zahradních sprch (3 pro muže, 3 pro ženy)
 • nad rámec stálých rozvodů je k dispozici operativně možnost dalšího elektromateriálu
 • dle individuálních potřeb. Jedná se zejména o následující položky: benzinová elektrocentrála 3 kW, rozvaděče, venkovní a pogumovaný prodlužovací kabely pětikolíky, venkovní prodlužovací kabely na bubnu 50 m a další prodlužovací kabely nad 10 m a do 10 m.
 • možnost zapůjčení mobilního WC či mobilního pisoáru (nad rámec sanitárního kontejneru)
 • pronájem mob. oplocení pro možnost individuálních úprav: 3,5×2 m a 3,5×1,2 m
 • pronájem IBC nádrže na užitkovou vodu o obsahu 1000 l, s možností napuštění užitkové vody
 • Pronájem zahradního grilu na plyn. Součástí grilu není plyn. Propanbutanovou nádobu je však možné zapůjčit s grilem
 • areál disponuje celou řadou zábavných společenských her, jejichž zapůjčení se řídí samostatným ceníkem.


Každá z pořádaných akcí se řídí pravidly, které si určuje její organizátor a který je zodpovědný za veškerý průběh. Veškeré aktivity a pohyb po areálu je vždy na vlastní nebezpečí pronajímatelů a návštěvníků!!! Provozovatel areálu v žádném případě nezodpovídá za jakoukoli újmu či škodu návštěvníků či organizujícího pořadatele (pronajímatel). Po ukončení akce je pronajímatel povinen uvést celý areál do původního stavu a předat jej provozovateli v řádném a uklizeném stavu. Případné škody či nedodělky jsou pronajímateli fakturovány v hodnotě skutečných nákladů. Příjem z uvedených akcí slouží primárně k velmi náročné údržbě celého areálu, který slouží všem. Neváhejte nás tedy kontaktovat, připravíme vám nabídku na míru.

Všem organizátorům přejeme co nejpříjemnější a nejzdařilejší průběh jejich akcí, jsme připraveni reagovat na jakékoli pozitivní náměty a těšíme se na spolupráci!

The Legends Rock Fest 2024
Loučení s létem 2024
Areál Zahrada: Program 2024