Čarodějáles | 30. dubna

Hořicko je bohaté na nejrůznější zájmovou a spolkovou činnost. Když jste však chtěli spolu s dětmi či s partou přátel zažít pravý čarodějnický rej, nebylo prozatím pořádně kde. Proto organizátoři spjatí s Areálem Zahrada přišli s nápadem uspořádat tématickou akci s bohatým programem. Ta dostala název  Čarodějáles.

První ročník k nebývalé radosti všech proběhl s mimořádným úspěchem. Proto je tu ročník druhý. Jeho první část od 15:00 (otevírá se ve 14:00) je určena převážně dětem. Do programu je zapojen DDM Hořice s řadou soutěží. O další soutěže a o možnost zhlédnutí hasičské techniky se postarají dobrovolní i profesionální hasiči. Ti nejmenší se v 16, 15 hod. mohou těšit na představení Loutkového souboru Zvonek. Program je doprovázen dětskou diskotékou.

V 18:00 pak vypukne druhá část programu, ČARO DISCO PÁRTY. V 19:15 bude zapálena hlavní vatra s čarodějnicí. Vše s volnou zábavou až do půlnoci, v případě zájmu i déle.

V každé části programu bude vyhlášena soutěž o nejhezčí čarodějnici a čaroděje v kategoriích děti a dospělí. K dispozici jsou ohniště na opékání. Uzenina, opékací vidličky a veškeré občerstvení včetně bohatého výběru nápojů jsou k zakoupení na místě.

Změna programu vyhrazena. Vstupné na tuto akci je dobrovolné. Výtěžek bude použit na částečnou úhradu nákladů na organizaci, a především na údržbu a zvelebování areálu. Neváhejte proto využít tuto příležitost a přijďte se pobavit. Další a aktualizované informace najdete na facebookové stránce Čarodějáles Hořice.

Ostatní akce v Areálu Zahrada