• Čarodějáles

    Program pro celou rodinu

Čarodějáles | 30. dubna

Hořicko je bohaté na nejrůznější zájmovou a spolkovou činnost. Tato pestrost však dosud měla jedno slabé místo: když jste chtěli spolu s dětmi či s partou přátel zažít pravý čarodějnický rej, nebylo pořádně kde. Proto organizátoři spjatí s Areálem Zahrada nyní zvou na nový program s názvem Čarodějáles. První část od 15:00 (otevírá se ve 14:30) je určena převážně dětem. Do programu bude zapojen DDM Hořice s řadou soutěží. Ukázky svých dovedností budou prezentovat skauti. K nahlédnutí bude přistavena hasičská technika. Ti nejmenší se mohou těšit na představení Loutkového souboru Zvonek. Program bude provázen dětskou diskotékou. K dispozici budou ohniště na opékání. Uzenina, opékací vidličky a veškeré občerstvení k zakoupení na místě.

V 18:00 pak už vypukne druhá část programu, ČARO DISCO PÁRTY. V 19:15 bude zapálena hlavní vatra s čarodějnicí. Vše s volnou zábavou až do půlnoci. V případě zájmu i déle. V každé části programu bude vyhlášena soutěž o nejhezčí čarodějnici a čaroděje v kategoriích děti a dospělí.

Vstupné na této akci je dobrovolné. Výtěžek bude použitý na údržbu a zvelebování areálu. Neváhejte proto využít tuto příležitost a přijďte se pobavit. Dílčí a aktuální informace najdete na facebook stránce Čarodějáles Hořice.

Ostatní akce v Areálu Zahrada